Saapuminen ja opastukset

Pysäköinti ja kilpailukeskukseen saapuminen

Parkit

3. osakilpailussa ei ole järjestäjän osoittamia parkkeja vaan kilpailijat pysäköivät
vapaavalintaisesti kaupujngin yleisillä pysäköintipaikoilla (https://www.lahti.fi/asuminen-ja-
ymparisto/liikenne-ja-kadut/pysakointi/
).

Kilpailualueella pysäköiminen ja saapuminen kilpailukeskukseen muita kuin opastettuja
reittejä pitkin on kielletty!

Opastus kilpailukeskukseen

Kilpailukeskukseen tulee saapua vain opastettuja reittejä pitkin. Kilpailukeskukseen pääsee
käyttäen kahta eri opastettua reittiä pitkin. Lahden matkakeskuksesta (Mannerheiminkatu
15, 15100 Lahti) matkaa kilpailukeskukseen on 1,4 km ja Iso-Paavolan kadun opastuksen
alusta matkaa on 1,1 km (Iso-Paavolankadun ja Karjalankadun risteys).

Vesijärvenkatu, Karjalankatu ja Iso-Paavolankatu ovat kilpailualuetta ja näillä teillä
liikkuminen sallittu vain kilpailualueesta katsottuna ulompaa puolta.

Opastukset Lotilan kilpailukeskukseen (3. osakilpailu) ovat valmiit viimeistään perjantaina
15.7. klo 12.